เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า

บจก.ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์ ไม่มีนบายรับคืนสินค้า
การเปลี่ยน-คืนสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
การเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องนำใบเสร็จที่ออกให้โดย บจก.ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์ มาด้วยทุกครั้งที่นำสินค้ามาทำการเปลี่ยน
ในกรณีสินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่นและมีสินค้าแถมหรือสินค้าสมนาคุณ ทั้งในกรณีรับฟรี และแลกซื้อในราคาพิเศษ หากมีการเปลี่ยนสินค้าเต็มจำนวนของใบเสร็จนั้นๆ ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าของแถมด้วยทุกครั้ง
กรณีสินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่นมีส่วนลดหรือราคาพิเศษ หากมีการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินตามมูลค่าที่ได้หักส่วนลดแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต, อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ที่มีค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในยอดรวมสุทธิ และท่านมีการขอเปลี่ยนแปลงการทำรายการ / ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าประเภทดังต่อไปนี้

 • กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • กลุ่มสินค้าหลอดไฟ และฟิวส์
 • ไม้อ้ด MDF HMR
 • แผ่นลามิเนท
 • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ / สั่งผลิต / ตัดขาย / สั่งผสมพิเศษ
 • กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
 • สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
 • สินค้า บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ที่ถูกแกะ หรือ มีการแปรเปลี่ยนสภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี
 • สินค้าที่ใช้งานแล้ว
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
 • สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์
 • สินค้าที่เสียหายจากการขนย้ายของลูกค้าเอง รวมทั้งการใช้งานและการติดตั้งที่ผิดวิธี
 • สินค้าสมนาคุณ, สินค้าของแถม ไม่รับเปลี่ยนคืน
 • สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปลี่ยน/รับคืนสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

Shopping Cart
error: Content is protected !!
Scroll to Top