,

SCG สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า

฿0.00

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก

– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด

– ทนต่อสภาพกรดด่าง

– ปลอดภัยจากสารพิษ

– เป็นฉนวนไฟฟ้า

– ทนทานต่อแสงแดด

– น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี

– คุณภาพที่เหนือกว่า

– การบริการที่เหนือกว่า

– ความพร้อมที่เหนือกว่า

Shopping Cart
Scroll to Top