,

Panasonic เบรกเกอร์ Sefety Breaker

฿0.00

ผลิตภัณฑ์เซฟตี้เบรกเกอร์
ประเภท HB

พิกัดแรงดันไฟฟ้า: กระแสสลับ 240 โวลต์ 1.5 กิโลแอมแปร์

นํ้าหนัก 0.07kg

จำนวนขั้วและส่วนประกอบ  2P1E

โครงสร้าง  กลไกการปลดวงจร: การใช้งานเกี่ยวกับความร้อน วิธีการหยุดอาร์ค (Arc Quenching): การหยุดธรรมชาติ

ความจุ  พิกัดการตัด: 10 มิลลิวินาที (100%), การทนต่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขณะลัดวงจร: 23 X 10³ A² วินาที (100%)

  • หางปลาแบบย้ำ (พร้อมสายรัด) Ø1.6-Ø2.6 5.5-8 ตร.มม.
  • เมื่อใช้สายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟมาตรฐานอื่น ๆ (1.25-3.5 มม.2) ให้ใช้ขั้วต่อแบบแท่ง (bar lug terminals)

 

Shopping Cart
Scroll to Top