,

KTW MAKITA เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า กำลังไฟ 1,800 วัตต์ รุ่น HG6030

฿0.00

เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า MAKITA กำลังไฟ 1,800 วัตต์ รุ่น HG6030
รายละเอียดสินค้า
• ดีไซน์ใหม่พร้อมสวิตช์เลื่อนที่ใช้งานง่าย
• การตั้งค่าอุณหภูมิ / สเตจ: สวิตช์เลื่อน / 2 สเตจพร้อมโหมดทำความเย็น
• การตั้งค่าการไหลของอากาศ สวิตช์เลื่อน / 3 ระดับ
(เปิดใช้งานการตั้งค่าอุณหภูมิ)
• การออกแบบด้ามจับยางนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย
• การตั้งค่าอุณหภูมิ (300 และ 600 องศาเซลเซียส) พร้อมโหมดทำความเย็น (50
องศาเซลเซียส)
สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
• การตั้งค่าความเร็วลม 2 ระดับ (250 และ 500 ลิตร/นาที)
เพื่อความคล่องตัวที่มากขึ้น
• ส่งได้ถึง 500 ลิตร/นาที ที่ 600 องศาเซลเซียส
• การออกแบบด้ามจับยางนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย
• กำลังไฟฟ้าที่ใช้ : 1,800 วัตต์
• อุณหภูมิอากาศ : สูง : 600 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิอากาศ : กลาง : 300 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิอากาศ : ต่ำ : 50 องศาเซลเซียส
• ปริมาณการไหลของอากาศ : สูง : 500 ลิตร/นาที
• ปริมาณการไหลของอากาศ : กลาง : 250 ลิตร/นาที
• ปริมาณการไหลของอากาศ : ต่ำ : 250 ลิตร/นาที
• ความยาวสายไฟ : 2.0 ม. (6.6 ฟุต)

Shopping Cart
Scroll to Top