,

หลอดนีออนกลม 32W Daylight Lamptan

฿0.00

หลอดนีออนกลม (HALO-PHOSPHOR) ผลิตด้วยผงฮาโลฟอสเฟอร์ คุณภาพแสงที่ส่องออกมาให้ความสว่างมากถึง 72 ลูเมน/วัตต์ และให้แสงเสมือนแสงธรรมชาติ (พระอาทิตย์) 75%

มาตรฐาน มอก. 2235-2557

Shopping Cart
Scroll to Top