ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์

Showing all 19 results

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6000-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6000-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 10 มม.
  รอบวงนอก 26 มม.
  ความหนา 8 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6001-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6001-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 12 มม.
  รอบวงนอก 28 มม.
  ความหนา 8 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6003-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6003-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 17 มม.
  รอบวงนอก 35 มม.
  ความหนา 10 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6004-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6004-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 20 มม.
  รอบวงนอก 42 มม.
  ความหนา 12 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6005-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6005-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 25 มม.
  รอบวงนอก 47 มม.
  ความหนา 12 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 606-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 606-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง
  รอบวงใน 6 มม.
  รอบวงนอก 17 มม.
  ความหนา 6 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 607-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 607-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง
  รอบวงใน 7 มม.
  รอบวงนอก 19 มม.
  ความหนา 6 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • ์NKT ตลับลูกปืน NKT 608-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 608-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง
  รอบวงใน 8 มม.
  รอบวงนอก 22 มม.
  ความหนา 7 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 609-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 609-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง
  รอบวงใน 9 มม.
  รอบวงนอก 24 มม.
  ความหนา 7 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6200-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6200-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง
  รอบวงใน 10 มม.
  รอบวงนอก 30 มม.
  ความหนา 9 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6201-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6201-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง
  รอบวงใน 12 มม.
  รอบวงนอก 32 มม.
  ความหนา 10 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6202-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6202-ZZ ปิดเหล็ก 2 ข้าง
  รอบวงใน 15 มม.
  รอบวงนอก 35 มม.
  ความหนา 11 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6204-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6204-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 20 มม.
  รอบวงนอก 47 มม.
  ความหนา 14 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน
  ความร้อน ความสิ้นเปลืองพลังงาน และการสึกหรอ

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 626-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 626-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 6 มม.
  รอบวงนอก 19 มม.
  ความหนา 6 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6300-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6300-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 10 มม.
  รอบวงนอก 35 มม.
  ความหนา 11 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6301-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6301-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 12 มม.
  รอบวงนอก 37 มม.
  ความหนา 12 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6302-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6302-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 15 มม.
  รอบวงนอก 42 มม.
  ความหนา 13 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6303-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6303-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 17 มม.
  รอบวงนอก 47 มม.
  ความหนา 14 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน

 • NKT ตลับลูกปืน NKT 6304-2RS ปิดยาง 2 ข้าง

  ลูกปืน ลูกปืนดอกเราเตอร์ ฿0.00

  ตลับลูกปืน NKT 6304-2RS ปิดยาง 2 ข้าง
  รอบวงใน 20 มม.
  รอบวงนอก 52 มม.
  ความหนา 15 มม.
  -ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับและรักษาตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรงานหมุนต่อเนื่อง
  หรือหมุนไปกลับ เช่น เพลา แกน หรือล้อ และส่งถ่ายกำลังระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  -ตลับลูกปืน NKT มีความแม่นยำสูงและแรงเสียดทานต่ำดังนั้นจึงรองรับความเร็วการหมุนได้สูง พร้อมทั้งลดเสียงรบกวน

Shopping Cart
Scroll to Top