น้ำยาประสานท่อ

Showing the single result

 • SCG น้ำยาประสานท่อ SCG-เข้มข้น หลอดขนาด 125 กรัม

  น้ำยาประสานท่อ ฿0.00

  1.ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ

  2.เลือกใช้สินค้าใช้สินค้าในแต่ละชั้นคุณภาพ ให้ตรงกับประเภทและคุณสมบัติของการใช้งาน หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการแตกรั่วได้

  3.หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง

  4.หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Shopping Cart
Scroll to Top