กาวลาเท็ก

Showing all 6 results

 • HATO กาวลาเท็กซ์ ฮาโต้ T-300 ขนาด 10 กิโลกรัม Hato Adhesive Latex T-300

  กาว เทปกาว ฿0.00

  กาวลาเท็กซ์ฮาโต้ เป็นกาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิลอะซีเตด อิมัลชั่น มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน มีความข้นพอเหมาะ ปาดกาวง่าย การแห้งตัวและการไหลของกาวดี เหมาะสำหรับใช้ติดบนชิ้นงานปูพื้นไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นงานไม้หรือบนวัสดุอื่น ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 • HATO กาวลาเท็กซ์ ฮาโต้ T-500 ขนาด 32 ออนซ์ Hato Adhesive Latex T-500

  กาว เทปกาว ฿0.00

  กาวลาเท็กซ์ฮาโต้ เป็นกาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิลอะซีเตด อิมัลชั่น มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน มีความข้นพอเหมาะ ปาดกาวง่าย การแห้งตัวและการไหลของกาวดี เหมาะสำหรับใช้ติดบนชิ้นงานปูพื้นไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นงานไม้หรือบนวัสดุอื่น ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 • HATO กาวลาเท็กซ์ ฮาโต้ T-500 ขนาด 8 ออนซ์ Hato Adhesive Latex T-500

  กาว เทปกาว ฿0.00

  กาวลาเท็กซ์ฮาโต้ เป็นกาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิลอะซีเตด อิมัลชั่น มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน มีความข้นพอเหมาะ ปาดกาวง่าย การแห้งตัวและการไหลของกาวดี เหมาะสำหรับใช้ติดบนชิ้นงานปูพื้นไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นงานไม้หรือบนวัสดุอื่น ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 • HATO กาวลาเท็กซ์ ฮาโต้ T-900 ขนาด 10 กิโลกรัม Hato Adhesive Latex T-900

  กาว เทปกาว ฿0.00

  กาวลาเท็กซ์ฮาโต้ เป็นกาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิลอะซีเตด อิมัลชั่น มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน มีความข้นพอเหมาะ ปาดกาวง่าย การแห้งตัวและการไหลของกาวดี เหมาะสำหรับใช้ติดบนชิ้นงานปูพื้นไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นงานไม้หรือบนวัสดุอื่น ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 • TOA กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-35A ขนาด 1 กิโลกรัม Adhesive Latex No. LA-35A

  กาว เทปกาว ฿0.00

  กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ คุณภาพสูง สำหรับงานไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไร้สารประกอบและสารตะกั่ว

  • ให้การยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแน่น จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
  • มีความข้นเหลวพอเหมาะ ปาดกาวได้อย่างสะดวก
  • มีการแห้งตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการไหลตัวที่ดี ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น
  • สามารถจัดแต่งลวดลายไม้ปาร์เก้ให้สวยงามได้ในขณะปู
  • มีสารป้องกันเชื้อรา ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
   ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเมื่อใช้งาน
 • TOA กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-35A ขนาด 10 กิโลกรัม Adhesive Latex No. LA-35A

  กาว เทปกาว ฿0.00

  กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ คุณภาพสูง สำหรับงานไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไร้สารประกอบและสารตะกั่ว

  • ให้การยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแน่น จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
  • มีความข้นเหลวพอเหมาะ ปาดกาวได้อย่างสะดวก
  • มีการแห้งตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการไหลตัวที่ดี ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น
  • สามารถจัดแต่งลวดลายไม้ปาร์เก้ให้สวยงามได้ในขณะปู
  • มีสารป้องกันเชื้อรา ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
   ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเมื่อใช้งาน
Shopping Cart
Scroll to Top